P-platsen fixar Parkera
På Parkera arbetar man för lättillgängliga parkeringsplatser. Miljön, kunden och utvecklingen sätts i centrum. Man vill ge Sundsvalls stadskärna en trafikmiljö med goda förutsättningar för kultur, shopping och upplevelser.
Parkera erbjuder lättillgängliga parkeringsplatser i Sundsvall, till lägsta möjliga kostnad. Samtidigt prioriteras säkerhet, miljö och etik, vilket garanterar kunden en trygg lösning på sitt parkeringsbehov.
Parkera,Sundsvalls kommuns Parkerings AB, är ett dotterbolag till SKIFU, Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB.
Parkeringsfrågorna bearbetas ur ett helhetsperspektiv. De ansvariga deltar i utvecklingsarbeten som rör Sundsvalls stadskärna genom att exempelvis förbättra kommunikationerna mellan parkeringar och stadskärna. Parkeras stora ambition är att parkeringarna ska vara en viktig del i ett centrums helhet, ge stadskärnan en mer flexibel trafikmiljö och skapa goda förutsättningar för kultur, shopping och upplevelser.
 
Man miljöanpassar verksamheten så långt det är möjligt. Sundsvalls kommuns standard för miljöarbete, Agenda 21, utgör ramen för Parkeras arbete. Företaget har en egen handlingsplan för att förbättra livsmiljön, och genom att skapa bra parkeringslösningar bidrar man till minskad trafik och minskade utsläpp. I två år har Parkera också deltagit i arrangemanget Bilfria Dagen och där det är möjligt installeras parkeringsautomater drivna av solceller.
 
Parkeras mål är att kunna erbjuda välbelägna, attraktiva och lättillgängliga parkeringsanläggningar. Detta genom att arbeta fram trygga miljöer, användarvänliga tekniska lösningar samt påverka utvecklingen av utrustning och hjälpmedel knutna till verksamheten.

Parkera

Bransch:
Tjänster

Telefon: 060-129250
Fax: 060-129794


Email:
parkera@sundsvall.se

Adress:
Parkera
Box 343
85105 SUNDSVALL

| 13 SENASTE FÖRETAGEN